Comune di Selargius
  • Italiano
  • English
  • Sardo

Crèsia de Sant’Antoni

A pagu tretu dae sa crèsia de san Giuliano e a cussa de sa Biada Vìrgini Assunta, ddoi est unu edifìtziu piticu fraigau in su 1950: sa crèsia ed Sant’antoni de su fogu. Issa fiat stètia fraigada a trassa neogòtica in su giassu de una crèsia de su Sexentu chi oramai fiat spèrdia totu. Su campanili a vela est a costau de sa faciada a cùspide frunia cun d-unu arrosoni mesanu stampau. A pitzu de su portali, a intru de sa lunedda, agataus una pintura cun s’imàgini a mesu bustu de su santu.

A intru sa naviada ùnica cun arcadas a sesto acuto e àbsidi semitunda tenit duas capellas lateralis cun sa bòvida a gruxera cordonada e gemma in mesu. In s’altari printzipali nc’est una stàtua de su santu chi fortzis est de su sègulu XVIII e una de is capellas chistit sa stàtua de sa Madonna de su Cramu.

Po unu tempus in sa crèsia aiant chistiu unus arrogus de unu retàulu chi fortzis fiat de sa crèsia parrochiali, aundi oi nc’est chistia s’ùnica tàula aturada de cussa obra.

S’edifìtziu, dedicau a Sant’Antoni de su fogu est sa sei de sa Cunfraria de sa madonna de Ìtria e dònnia annu allogat sa festa de su santu amparadori de is malàdius e de is animalis. Po custa dì sa crèsia benit cuncordada cun aràngius argus e a scurigadròxiu, sa noti intre su 16 e su 17 de gennàrgiu benit abruxau unu sidàrgiu de linna benedita.

S’eventu, chi sighit cun cantus, ballus sardus e su cumbidu de drucis e aràngius beneditus, marcat su cumintzu de su Carrasciali.

error: Contenuto protetto !!
In alto